Ahireti Ogrenmek Istiyorum

Download Ahireti Ogrenmek Istiyorum Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File with Free Account at yesterdays we have And Continuous and Discrete Signals and Systems And 111 Places in San Francisco that you must not miss And Happy Housewives I Was a Whining, Miserable, Desperate Housewife--But I Finally Snapped Out of It...You Can, Too!

Ahireti Öğrenmek İstiyorum

Download Ahireti Ogrenmek Istiyorum Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Süleyman Karacelil
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 128
Isbn : 6051620036
Identifier : 9786051620039
Release : 2011-03-01
Publisher by : Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
Category : Religion
Ads
Description : Read Now Ahireti Ogrenmek Istiyorum by Süleyman Karacelil and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. Öldükte sonra nereye gideceğiz? Ölüm olmasaydı ne olurdu? dünya neden geçici bir yerdir?Ölümü öldürmek mümkün müdür? İnsanlar niçin ölüyor? Öleceğimiz tarihi bilseydik ne olurdu? İnsanlar ahirette tekrar nasıl dirilecek? cennete gitmek için neler yapmalıyız? cehennem olmasaydı neler olurdu? büyük mahkeme nasıl kurulacak? yaptıklarımız nasıl kaydediliyor? cennet nasıl bir yer? cehenneme kimler gidecek? sırat köprüsü nedir? sevgili arkadaşlar! sizinde aklınıza böyle sorular takılmıyor mu? bu kitapta bunlar gibi pek çok sorunun cevabını bulacaksınız. ve hikâyeler eşliğinde, "ölüm, ahiret, cennet ve cehennem"le ilgili pek çok konuyu öğrenmiş olacaksınız. [nesil Çocuk]

Çocuklara Dini Hikayeler Bir varmış, bir yokmuş.

Download Cocuklara Dini Hikayeler Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Eren Sarı
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 207
Isbn :
Identifier :
Release : 2017-09-11
Publisher by : noktaekitap
Category : Juvenile Fiction
Ads
Description : Read Now Cocuklara Dini Hikayeler by Eren Sarı and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. fİl olayi yemen’de ebrehe adında bir hükümdar varmış. bu hükümdar allah’ın evi olan kabe’ye gidilmesini hiç istemezmiş. bu yüzden de kabe’ye alternatif yeni bir yer inşa etmiş. İnsanların kabe’ye değil de yeni yaptığı bu yere gelmesini istiyormuş. fakat hiç kimse bu yere gitmemiş, gidenlerden bazı kimseler bu yeni yapılan yeri bile bile pisletmiş. ebrehe bunu duyunca çok sinirlenmiş ve kabe’yi yıkacağına dair yemin etmiş. kabe’yi yıkmak için büyük bir ordu hazırlamış. bu orduda binlerce silahlı adam ve 10 tane de fil varmış. fillerden biri oldukça büyük bir filmiş ve bu filin adı da mamud’muş. kötü hükümdar ebrehe güçlü ordusuyla ve mamud adlı iri cüsseli filiyle önüne çıkan her orduyu yenerek mekke yakınlarına kadar gelmiş. burada mekkeli’lere ait develeri ele geçirmiş. bu develerin içinde peygamberimiz hz.muhammed’in dedesi olan abdulmuttalib’in develeri de varmış. abdulmuttalip develerini geri istemek için ebrehe’nin yanına gitmiş. abdulmuttalib; ebrehe’den develerini isteyince; ebrehe abdulmuttalib’e “seni ilk gördüğümde büyük bir şahıs sanmıştım, sen kabe’nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşünce gözümden düştün.” demiş. abdulmuttalib de ebrehe’ye şöyle cevap vermiş. “ben develerin sahibiyim, kabe’nin de sahibi var. kabe’yi o korur." abdulmuttalib develerini almış ve bu büyük orduyu mekke’deki herkese haber vermiş. ebrehe’nin ordusunu ve ordunun önündeki büyük fil mamud’u duyan herkes mekke’yi boşaltıp dağlara kaçmış. ebrehe ordusuyla mekke’ye doğru ilerlemeye başlamış. mamud denilen o büyük fil mekke’ye yaklaşınca yere çöküvermiş. diğer filler de mamud adlı fil gibi yere çökmüşler. bu filleri hiç kimse yerden kaldıramamış. fillerin yönlerini kabe’den başka bir yöne çevirdiklerinde ise filler kalkarak kaçmaya çalışmışlar. allah bu fillerin kabe’ye girmesini engellemiş. ebrehe fillere söz geçiremeyince ordusuyla kabe’ye saldırmak istemiş. bunun üzerine allah ebrehe’nin üzerine kuş sürüleri göndermiş. binlerce kuş ebrehe’nin ordusuna gaga ve pençelerinde taşıdıkları taşları atmaya başlamışlar. taşların isabet ettiği bütün askerler oracıkta ölmüş, paramparça olmuş. tüm mekke halkı olup biteni dağlardan izleyerek allah’ın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuşlar. allah bu fil olayını kitabı kuran’ı kerim’de fil suresiyle bize anlatmıştır. fil suresi: rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

İslâm

Download Islam Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Mahmud Es'ad Coşan
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 264
Isbn : 9758757253
Identifier : 9789758757251
Release : 2012-02-17
Publisher by : Server İletişim
Category : Islam
Ads
Description : Read Now Islam by Mahmud Es'ad Coşan and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. bu eser merhum m. es’ad coşan hocaefendi'nin “sahih İslâm’ın bilinmesi ve bir yaşam biçimi olarak hayata hakim kılınması” amacıyla yapmış olduğu konuşma, yazı ve çevirilerini içermektedir. merhum m. es’ad coşan hocaefendi’nin misyonunu; müslümanlığı ashabın anladığı gibi anlamak, bunun kur’an ve sünnet başta olmak üzere sahih kaynaklardan devamlı surette sağlamasını yapmak ve bir yaşam biçimi olarak bu anlayışı hayatına hakim kılmak olarak tarif etmek mümkündür. vizyonunu ise, yukarıda tarifi yapılan müslümanlık anlayışını dünyadaki bütün insanlarla paylaşmak diye ifade edebiliriz. sahih İslâm’ın bilinmesi ve buna göre bir kimlik inşa edilmesi hocaefendi’nin üzerinde durduğu ana eksen olmuştur. esasen onun bütün kitaplarını bu çerçevede okumak, konuşmalarını da bu bakış açısıyla dinlemek icap eder. Öyle konuşma, yazı ve çevirileri de vardır ki bütün bu düşünce ve yaşamının manifestosu niteliğindedir. bu eser, işte bu konuşma, yazı ve çevirilerden çok önemli bir demet içermektedir. kitabın son kısmını “İslâmiyet nedir?” başlıklı m. es’ad coşan hocaefendi tarafından, dr. h. necatioğlu müstear ismiyle yapılan bir çeviri yazı oluşturmaktadır. bir İngiliz mühtedi olan j. w. lovegrove (habibullah) tarafından yirminci yüzyılın başlarında kaleme alınıp iki defa basılan “what is İslam” isimli bu çeviri, 1966-1967 yıllarında politika adıyla neşredilen haftalık bir dergide yayımlanmıştır. Çeviriler derginin 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. sayılarının 14. sayfalarında tam sayfa olarak yer almaktadır. İlgili ve meraklıların istifadesi için bahsedilen çevirinin İngilizce olan ana metni de kitabın sonuna konulmuştur. Çevirisi yapılan metin ile ilgili merhum hocaefendi’nin yazdığı “Önsöz” şu şekildedir: "hıristiyanlığın, kilise teşkilatı ve papazların sorumsuz, çıkarcı tutumları sonucu sapık ve mantık dışı bir seyir takip etmekte olduğu bilinen bir gerçektir. bu hâliyle, düşünen avrupalı’nın aklını ve vicdanını doyuramamakta, şahısların rûhî buhranlara düşmelerine veya dinsizliğe kaymalarına sebep olmaktadır. bu durumda bir kısım münevverler, dünyada mevcut bütün büyük dinleri dikkatle inceleme ve hakikati arama yolunu seçiyorlar. kilise teşkilatı tarafından yürütülen asılsız isnat, iftira ve korkunç propagandalara rağmen objektif tetkik ve mukayeselerden sonra İslâm’ın hak din olduğunu görerek ona intisap eden sayısız avrupalı vardır. bunlar arasında atom âlimleri, müsteşrikler ve hatta bizzat papazlar bile bulunuyor. bu zorlamasız, propagandasız ve davetsiz ihtidalar İslâm’ın ilahîliğine kesin delil ve onun batı teknik ve medeniyetiyle yoğrulan zihinlerle uyuşamayacağı şeklindeki gülünç kanaatlere fiilî cevap mahiyetindedirler. doğu’da ve batı’da, İslâm’ın mahiyetini ve rûhunu anlatan sayısız değerli eser yazılmış ve neşredilmiş olduğu halde okuyucularımıza bir İngiliz müslüman olan j. w. lovegrove’unwhat is islam? adlı kitabını sunuşumuz, hıristiyan doğduğu halde ihtida ederek İslâm’a girmiş avrupalıların, İslâm hakkındaki kanaatlerini aksettiren eserlerine hususî bir önem ve mâna vermemizdendir. okuyucular bu suretle batılıların dinimizi nasıl gördüklerini ve nasıl anladıklarını da müşâhede etmiş olacaklardır."

The Muqaddimah an introduction to history

Download The Muqaddimah Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ibn Khaldūn
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 233
Isbn :
Identifier : UOM:39015009230981
Release : 1958
Publisher by : no defined
Category : History
Ads
Description : Read Now The Muqaddimah by Ibn Khaldūn and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

The Words The Reconstruction of Islamic Belief and Thought

Download The Words Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Said Nursi
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 719
Isbn : 9781932099164
Identifier : 1932099166
Release : 2005
Publisher by : Tughra Books
Category : Religion
Ads
Description : Read Now The Words by Said Nursi and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. this commentary focuses on how to save and strengthen one's religious beliefs when confronted with the current prevailing philosophy of materialism.

The Sunni Path

Download The Sunni Path Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet Cevdet Paşa
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 138
Isbn :
Identifier :
Release : 2013-11-27
Publisher by : Hakikat Kitabevi
Category : Religion
Ads
Description : Read Now The Sunni Path by Ahmet Cevdet Paşa and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. the beginning of (the sunni path), the book by a statesman of the ottoman empire ahmet cevdet pasha (ma’lûmat-ı nâfia = beneficial information), gives a succinct information about how to believe in the religion of islam and makes the classification of the science of islam. imâm-ı gazâli, one of the greatest savants of islam, briefly explains the explanations of ahl-i-sunnat savants of the true religion of islam preached by muhammad ׳alayhissalâm. in addition to this, the life of imâm-ı a’zam ebû hanifa, a great ahl-i-sunnat savant, is summarized in the book (the sunni path). besides, given are an answer to the slanderers and an explanation to (how to be a true muslim?).

Al-Jawshan Al-Kabir

Download Al Jawshan Al Kabir Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ali Kose
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 186
Isbn : 9781932099980
Identifier : 1932099980
Release : 2006
Publisher by : Tughra Books
Category : Religion
Ads
Description : Read Now Al Jawshan Al Kabir by Ali Kose and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. transmitted from the prophet, al-jawshan-al-kabir is one of the prayers most frequently recited by muslims; its contents have deep meanings, its expressions are elegant, and various hadiths relate the rewards that one may receive in this world as in the hereafter for reciting it. the arabic text of this beautiful prayer of islamic tradition has been written in the most elegant art of calligraphy and pages are ornamented with colorful illuminations.

Letters, 1928-1932

Download Letters 1928 1932 Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Said Nursi
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 583
Isbn : 9754320438
Identifier : 9789754320435
Release : 1994
Publisher by : www.nurpublishers.com
Category : Islam
Ads
Description : Read Now Letters 1928 1932 by Said Nursi and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Spirituality and Health Research Methods, Measurements, Statistics, and Resources

Download Spirituality And Health Research Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Harold G. Koenig
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 408
Isbn : 1599474018
Identifier : 9781599474014
Release : 2012-01-15
Publisher by : Templeton Foundation Press
Category : Medical
Ads
Description : Read Now Spirituality And Health Research by Harold G. Koenig and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. in spirituality and health research: methods, measurement, statistics, and resources, dr. harold g. koenig leads a comprehensive overview of this complex subject. dr. koenig is one of the world’s leading authorities on the relationship between spirituality and health, and a leading researcher on the topic. as such, he is distinctively qualified to author such a book. this unique source of information on how to conduct research on religion, spirituality, and health includes practical information that goes well beyond what is typically taught in most undergraduate, graduate, or even post-doctoral level courses. this volume reviews what research has been done, discusses the strengths and limitations of that research, provides a research agenda for the future that describes the most important studies that need to be done to advance the field, and describes how to actually conduct that research (design, statistical analysis, and publication of results). it also covers practical matters such as how to write fundable grants to support the research, where to find sources of funding support for research in this area, and what can be done even if the researcher has little or no funding support. the information gathered together here, which has been reviewed for accuracy and comprehensiveness by research design and statistical experts, has been acquired during a span of over twenty-five years that dr. koenig spent conducting research, reviewing others’ research, reviewing research grants, and interacting with mainstream biomedical researchers both within and outside the field of spirituality and health. the material is presented in an easy to read and readily accessible form that will benefit researchers at almost any level of training and experience.

The Formative Period of Islamic Thought

Download The Formative Period Of Islamic Thought Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : W. Montgomery Watt
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 442
Isbn :
Identifier : PSU:000032937961
Release : 1998-02-05
Publisher by : Oneworld Publications
Category : Religion
Ads
Description : Read Now The Formative Period Of Islamic Thought by W. Montgomery Watt and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. this text gives a formative account of the development of islamic thought from the death of muhammad in 632, to 950. it demonstrates how various religions and political movements within islam contributed to what has become standard form, including the positive contribution of sects later regarded as heretical, and the key interaction of religion and politics. drawing on many previously unresearched arabic sources, it presents a comprehensive, balanced and clear picture of the main lines of philosophical development in this important period.

A Day in the Life of Ancient Athens

Download A Day In The Life Of Ancient Athens Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Hilary J. Deighton
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 88
Isbn :
Identifier : IND:30000042787493
Release : 1995
Publisher by : Bristol Classical Pr
Category : Foreign Language Study
Ads
Description : Read Now A Day In The Life Of Ancient Athens by Hilary J. Deighton and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. this text examines a day in the life of ancient athens.

Ancient Greece A History in Eleven Cities

Download Ancient Greece Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Paul Cartledge
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 216
Isbn : 9780191579608
Identifier : 0191579602
Release : 2009-10-22
Publisher by : OUP Oxford
Category : History
Ads
Description : Read Now Ancient Greece by Paul Cartledge and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. the contribution of the ancient greeks to modern western culture is incalculable. in the worlds of art, architecture, myth, literature, and philosophy, the world we live in would be unrecognizably different without the formative influence of ancient greek models. ancient greek civilization was defined by the city - in greek, the polis, from which we derive 'politics'. it is above all this feature of greek civilization that has formed its most enduring legacy, spawning such key terms as aristocracy, oligarchy, tyranny and - last but by no means least - democracy. this highly stimulating introduction to ancient greece takes the polis as its starting point. paul cartledge uses the history of eleven major greek cities to illuminate the most important and informative themes in ancient greek history, from the first documented use of the greek language around 1400 bce, through the glories of the classical and hellenistic periods, to the foundation of the byzantine empire in around ce 330. covering everything from politics, trade, and travel to slavery, gender, religion, and philosophy, it provides the ideal concise introduction to the history and culture of this remarkable civilization that helped give birth to the world as we know it.