Turkiye Toplumunun Bunalimi

Download Turkiye Toplumunun Bunalimi Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File with Free Account at yesterdays we have And Literature, Literary Criticism and National Development And Emotions in Groups, Organizations and Cultures And The Psychology of Science and the Origins of the Scientific Mind

Türkiye Toplumunun Bunalımı

Download Turkiye Toplumunun Bunal?m? Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet İnsel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 325
Isbn : 9750516087
Identifier : 9789750516085
Release :
Publisher by : İletişim Yayınları
Category : Kemalism
Ads
Description : Read Now Turkiye Toplumunun Bunal?m? by Ahmet İnsel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Türkiye Toplumunun Bunalimi

Download Turkiye Toplumunun Bunalimi Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet Insel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 328
Isbn : 9789750526428
Identifier : 9750526422
Release : 2019-05
Publisher by : no defined
Category :
Ads
Description : Read Now Turkiye Toplumunun Bunalimi by Ahmet Insel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Muktedir Türk Sağ Geleneği ve Recep Tayyip Erdoğan

Download Muktedir Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : H. Bahadır Türk
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 479
Isbn : 9750523970
Identifier : 9789750523977
Release : 2018-02-14
Publisher by : İletişim Yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Muktedir by H. Bahadır Türk and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Social Theory and Later Modernities The Turkish Experience

Download Social Theory And Later Modernities Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ibrahim Kaya
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 180
Isbn : 9780853238980
Identifier : 0853238987
Release : 2004
Publisher by : Liverpool University Press
Category : Social Science
Ads
Description : Read Now Social Theory And Later Modernities by Ibrahim Kaya and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. the debate on varieties of modernity is central to current social theory and research, and this book explores the theme in relation to the culture and society of turkey. the book focuses on the kemalist project to create a modern turkish nation-state, analysing its historical background, the role of concepts of ethnicity and nation, and the configurations of state, society and economy in the new turkish republic. the author then moves on to examine the relations between islam and modernity, arguing that both must be understood as open to multiple interpretations rather than seen as monolithic and as diametrically opposed. he considers the rise of islamism in turkey and looks in particular at the paradoxical role of women activists within the islamist movement. ultimately, kaya argues that islamism must be understood as a modern movement, albeit a paradoxical one, rather than simply as a return to ‘tradition’.

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EKONOMİK BUNALIM 2008-2009

Download Turkiye De Ve Dunyada Ekonomik Bunalim 2008 2009 Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 216
Isbn : 9944122793
Identifier : 9789944122795
Release : 2009
Publisher by : YORDAM KİTAP
Category : Global Financial Crisis, 2008-2009
Ads
Description : Read Now Turkiye De Ve Dunyada Ekonomik Bunalim 2008 2009 by BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik bunalım

Download Turkiye De Ve Dunyada Yasanan Ekonomik Bunal?m Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Çağlar Keyder
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 275
Isbn :
Identifier : UCAL:B5121283
Release : 1984
Publisher by : no defined
Category : History
Ads
Description : Read Now Turkiye De Ve Dunyada Yasanan Ekonomik Bunal?m by Çağlar Keyder and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Ulus Devletin Bunalımı Federalizm ve Kürt Meselesi

Download Ulus Devletin Bunal?m? Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet Yıldız
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 208
Isbn : 6051315748
Identifier : 9786051315744
Release : 2010-11-15
Publisher by : Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
Category : Political Science
Ads
Description : Read Now Ulus Devletin Bunal?m? by Ahmet Yıldız and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. modern zamanların egemen devlet modelini, ulus-devletler oluşturuyor. fransız İhtilali'nden bugüne imparatorluklar yıkılıp yerlerine ulus-devletler kurulurken, farklı etnik kökenlere sahip, farklı diller konuşan, farklı dinlere veya mezheplere mensup farklı uluslardan insanların bir 'ulus-devlet' kalıbı içinde nasıl bir arada tutulacağı ise, hep bir sorun olageldi. milliyetçi hareketler imparatorluklardan ulus-devletler oluştururken mikro-milliyetçilikleri de körükledi ve her ulus-devlet kendi içinde yeni milliyetçi gerilimlerle yüzyüze geldi. peki, modern zamanlarda farklılıkları tek bir devlet çatısı altında çatıştırmadan buluşturmak ne derece mümkün oluyor? türkiye'nin bu noktada yaşadığı gerilimi aşmada, kanada, İsviçre, İspanya gibi örnekler yol gösterici olabilir mi? türkiye'de özelde türk-kürt ayrışması şeklinde beliren gerilimi aşmak için en uygun çözüm, bazılarının iddia ve talep ettiği gibi, federalizm midir? milliyetçilik üzerine araştırmalarıyla tanınan doç. dr. ahmet yıldız, ulus devletin bunalımı, 'norm'dan değil 'olgular'dan hareketle bütün bu soruları ele alıyor. ve dünya ölçeğinde derin bir araştırmaya dayanan, herkes için şaşırtıcı bir sonuca ulaşıyor. ulus devletin bunalımı, gerçeğin değil kurguların, aklıselimin değil öfkenin hâkim olduğu gerilimli bir alanda, kurgulardan ve korkulardan arınmış, olgulara ve sağduyuya dayalı bir bakış açısı sunuyor. Önümüze sağlıklı çıkış yolları sunan bir bakış açısı hem de... [etkileşim yayınları]

Türkiye'de toplumsal gelişme ve siyasal bunalım

Download Turkiye De Toplumsal Gelisme Ve Siyasal Bunal?m Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Doğu Ergil
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 112
Isbn :
Identifier : OCLC:416430478
Release : 1978
Publisher by : no defined
Category : Turkey
Ads
Description : Read Now Turkiye De Toplumsal Gelisme Ve Siyasal Bunal?m by Doğu Ergil and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Türkiye solunda bunalım ve arayış

Download Turkiye Solunda Bunal?m Ve Aray?s Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : no defined
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 96
Isbn :
Identifier : UOM:39015018764855
Release : 1990
Publisher by : no defined
Category : Communism
Ads
Description : Read Now Turkiye Solunda Bunal?m Ve Aray?s by no defined and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account.

Solu Yeniden Tanımlamak

Download Solu Yeniden Tan?mlamak Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Ahmet İnsel
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 151
Isbn : 9750516257
Identifier : 9789750516252
Release :
Publisher by : İletişim Yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Solu Yeniden Tan?mlamak by Ahmet İnsel and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. bugün sol kavramı ne anlam ifade ediyor? dünyada solla sağı ayıran nedir? geçmişte bunlar neydi, ileride ne olacaklar? sol ve sağ kavramlarının, insanlık tarihinde sürekli geçerli olmuş, evrensel içerikleri mi var? yoksa modern zamanlarda ve batı avrupa’da son üç yüzyıl içinde meydana gelen toplumsal oluşumlara özgü simgeler mi? bu kitapta, sosyalizmi etik bir sorumluluk olarak kabul eden, demokrasiyi sadece bir araç değil, sınırları sürekli genişleyen bir amaç, bir toplumsal hareketlilik ilkesi olarak gören bir sol anlayış tanımlanmaya çalışılıyor. solun yeniden tanımlanması, türkiye solunun önümüzdeki dönemde toplumsal tahayyülde güçlü bir konum kazanabilmesi için gerekli değil midir?

Bir Zümre, Bir Parti Türkiye'de Ordu

Download Bir Zumre Bir Parti Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : no defined
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 384
Isbn : 9750516095
Identifier : 9789750516092
Release :
Publisher by : İletişim Yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Bir Zumre Bir Parti by no defined and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. ordu, türkiye siyasetinde bilinen ağırlığının yanısıra, iktisadi alanda da oyak ile doğrudan, savunma sanayii ile de dolaylı olarak hayli etkin bir öznedir. bu güç, türkiye toplumunun tarihsel-kültürel kimlik tasavvurundaki militer değerlerden beslenmiş ve orduyu kurum olarak -halen de sürmekte olan- hegemonik konumuna getirmiştir. bu konumu nedeniyle ordu hakkında nesnel-eleştirel bilgi ve yorum kanalları kıt ve kısıtlı kalmış, hattâ tabu sayılagelmiştir. ancak son yıllarda dünyada ve türkiye’de meydana gelen köklü değişimler hem bu hegemonik konumun sarsılmasını ve sorgulanmasını zorunlu hale getirmiş; hem de bizzat ordunun kendisi de kaçınılmaz bir değişim sürecine girmiş, itilmiştir. bu kitapta derlenen yazılar, bu değişim atmosferi ışığında, ordunun hegemonik konumunun kökenlerini, değişimin dinamikleri ve yönüne ilişkin analizleri içermektedir. bunu yapmak, türkiye toplumunun asırlık modernleşme tarihine, tüm tabulardan sıyrılmış olarak bakabilmenin ön koşullarından en önemlisini yerine getirmektir. elinizdeki kitabın bu amaç çerçevesinde bir ilk adım olmasını dileriz.

Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı

Download Turk Dusunce Dunyas?n?n Bunal?m? Book or Ebook File with PDF Epub Audio and Full format File

Author by : Kurtuluş Kayalı
Languange Used : English, France, Spanish, Italia and chinese
Page : 195
Isbn : 975052084X
Identifier : 9789750520846
Release :
Publisher by : İletişim Yayınları
Category :
Ads
Description : Read Now Turk Dusunce Dunyas?n?n Bunal?m? by Kurtuluş Kayalı and you can download with pub, pdf, txt, doc, and more file format with free account. türkiye`de düşünce hayatının kısırlığından, düşünce dünyasındaki hafızasızlıktan sık sık yakınılır. kurtuluş kayalı, kitabında, bu yakınmayı aktif ve verimli bir biçimde yapmaya davet ediyor: kısırlığın ve hafızasızlığın nedenlerini sorgulayarak, bu zaafları aşmaya çalışarak... bunun için, toplumsal ve siyasal düşüncenin devingenlik kazandığı bazı tarihsel bağlamlara dikkat çekiyor. belirli tartışmaların, belirli arayışların bıraktığı izler; daha önemlisi, bunların unutulmasının, üzerinden atlanmasının yol açtığı etkiler üstüne düşünüyor. bu çerçevede önemsediği sorunlardan birisi, ekonomik-sosyal tahlillerden kültür-merkezli değerlendirmelere yönelmenin getirdiği karmaşa... kadro hareketi... dar muhitler ve `uzmanları` dışındakilerin pek ilgilenmediği, derinlemesine incelemediği aydın figürleri - pertev naili boratav, orhan Şaik gökyay, mustafa akdağ... türkiye`nin en canlı siyasal döneminde siyaset bilimine damgasını vuran maurice duverger etkisi... tartışma bu temalar üzerinden yürüyor. kurtuluş kayalı, türkiye`de aydınların her işi kendilerinden ve kendi dönemlerinden başlatmaları gibi bir geleneğe karşı duruyor. düşüncenin `aktüalitesiyle` değil, bu ülkede aktüalitenin yitikleştirdiği, flulaştırdığı düşünsel birikimle ilgileniyor.